Delavec je pri svojem delu pogosto izpostavljen nevarnemu finemu prahu, aerosolom, hlapom ali plinom. Da bi zaščitili svoja pljuča in preko njih tudi ostale notranje organe, moramo v primerih izpostavljenosti finemu prahu, aerosolom, hlapom ali plinom uporabljati ustrezno osebno varovalno opremo za zaščito dihal.

V ta namen vam nudimo respiratorje StayerSafety in 3M, polmaske, obrazne maske ter sisteme z ventilacijo ali dovodom svežega zraka, proizvajalca 3M. Vsi respiratorji so izdelani iz visoko učinkovitih elektretskih materialov, ki združujejo odlično filtracijo ob nizkem dihalnem uporu. Večina jih je opremljena še z izdišnim ventilom, ki dodatno povečuje udobje.  Polmaske, obrazne maske ter bajonetne filtre 3M prav tako odlikujejo izjemna učinkovitost, nizka teža, ergonomska oblika, enostavnost uporabe ter dolga življenska doba. V ponudbi zaščite dihal je tudi odličen set za peskanje Spasciani ter dihalni sistemi s stisnjenim zrakom istega proizvajalca. Za vse dodatne informacije, predstavitve in treninge pravilne uporabe OVO za zaščito dihal se obrnite na naš prodajno-tehnični oddelek.

Standardi:

EN 149:2001+A1:2009: Respiratorji za fini prah in aerosole na vodni osnovi

FFP1: zaščita pri koncentraciji do 4x meje poklicnega izpostavljanja

FFP2: zaščita pri koncentraciji do 12x meje poklicnega izpostavljanja

FFP3: zaščita pri koncentraciji do 50x meje poklicnega izpostavljanja

Meje poklicnega izpostavljanja za posamezne nevarne snovi so navedene v navodilih EH40, ki jih izdaja združenje za zdravje in varnost. (Guidance note EH40, HSE – Health and Safety Executive) www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf

EN 405: Integralne polmaske z nezamenljivimi filtri

EN 140: Polmaske z zamenljivimi filtri

EN 136: Obrazne maske z zamenljivimi filtri

EN 141 / EN 14387:2004: Filtri za pline, hlape, aerosole in kombinirani filtri

A1: Organski hlapi z vreliščem nad 65ºC

A2: Organski hlapi z vreliščem nad 65ºC

ABE1: Organski, anorganski hlapi in kislinski plini

ABEK1: Organski, anorganski hlapi in kislinski plini, amonijak in njegovi derivati

HgP3: Hlapi živega srebra in fini prah

AXP3: Enokomponentna organska topila (vrelišče pod 65ºC) in fini prah. Uporaba: izključno v kombinaciji z obraznimi maskami.

ABEK2P3: Organski, anorganski hlapi, kislinski plini, amonijak in njegovi derivati ter fini prah. Uporaba: izključno v kombinaciji z obraznimi maskami.

EN 143: Filtri za fini prah

EN 146 / EN 12941:1998: Ventilatorski respiratorji za fini prah

EN 14593: Dihalni sistemi na stisnjen zrak ali dovod svežega zraka v kombinaciji s polmasko ali obrazno masko.

EN 14594: Dihalni sistemi (pokrivala) na stisnjen zrak s konstantnim pretokom ali dovod svežega zraka; tudi zaščitno-dihalni kompleti za peskanje.